Ohjattujen tuntien lukujärjestys

Tuntien pituus on aina 55 minuuttia ellei tunnin kohdalla muuta mainita. Tuntivalikoimaa lisätään ja muokataan kysynnän ja jäsenmäärän mukaan.


Ohjatut tunnit pidetään, jos tunnilla on vähintään 2 osallistujaa. Ohjaaja ei ole velvollinen saapumaan paikalle jos 30min ennen tunnin alkua varauksia tunnille ei ole tehty tai varauksia on ainoastaan yksi.


Ohjattujen tuntien tuntikuvaukset

Lue lisää