Sopimusehdot

OCR Factory Oy
Sopimusehdot


Asiakkuus
1. OCR Factory Oy:n (myöhemmin OCR Factory) asiakassopimus tehdään joko kirjallisella sopimuksella tai OCR Factory Oy:n verkkokaupassa. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja allekirjoittaessaan kirjallisen sopimuksen, maksaessaan verkkopankkitunnuksella ensimmäistä maksua tai esittämällä virallisen henkilötodistuksen asiakastunnistetta noutaessaan. OCR Factory Oy:n asiakkaita ovat kaikki tämän palvelusopimuksen kirjallisesti tai verkkokaupassa hyväksyneet ja jäsenmaksun/palvelumaksun maksaneet 15 vuotta täyttäneet henkilöt joilla on käytössään sähköpostiosoite ja suomalainen tilinumero. Alle 18 vuotias henkilö OCR Factory Oy:n sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja hänelle luovutetaan asiakastunniste ainoastaan tämän hyväksynnällä. Asiakas on tietoinen, että OCR Factory Oy toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa, ja että pääasiallinen kommunikointi keskuksen kanssa tapahtuu sähköpostitse. OCR Factory Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.


2. Asiakkaalle luovutetaan käyttöön asiakkuuden todentamista varten henkilökohtainen avainkortti ja/ tai muu henkilökohtainen asiakastunniste. Asiakastunniste on aina esitettävä OCR Factory Oy:n tiloissa käytäessä. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä henkilökunnalle. Avainkortin/asiakastunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava OCR Factorylle. Asiakas on vastuussa huolimattomasti säilytetyn avainkortin/asiakastunnisteen väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta. OCR Factory tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Tutustu tietosuojalausekkeeseen verkkosivujemme alalaidasta tai OCR Factoryn asiakaspalvelussa. Avainkortin/asiakastunnisteen kadotessa tulee asiakkaan lunastaa uusi kadonneen avainkortin/asiakastunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet avainkortit/asiakastunnisteet vaihdetaan veloituksetta. Avainkorttia/asiakastunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Tarkastusmaksu kuntosalille luvattomasti päästetystä henkilöstä on 100€. Tarkastusmaksut peritään videovalvonnan perusteella jälkikäteen. OCR Factory Oy voi lakkauttaa asiakkaan jäsenyyden välittömästi väärinkäytöksistä johtuen.


3. Asiakkaalla on oikeus hyödyntää OCR Factory Oy:n palveluja asiakaskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.


4. Sopimuksen voimassaolo

Asiakkuus on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Asiakkuus on henkilökohtainen (poislukien 10x kortit). Palvelusopimus on voimassa aina määräaikaisen kauden kerrallaan, poislukien 10x kortit joiden voimassaolo on 6 kuukautta ostohetkestä. Asiakkuus jatkuu automaattisesti määräaikaisen jakson jälkeen toisella samanlaisella määräaikaisella kaudella, ellei sitä irtisanota viimeistään 2 viikkoa ennen määräaikaisuuden päättymistä. Esimerkiksi 6 kuukauden määräaikaisen sopimuksen jälkeen sopimus jatkuu uudestaan 6kk:n määräaikaisella jaksolla, ellei asiakas tee jäsenyyteen muutoksia kirjallisesti viimeistään 2 viikkoa ennen määräaikaisuuden päättymistä. 1 kuukauden jäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ellei asiaskas päätä jäsenyyttä kirjallisesti viimeistään 2 viikkoa ennen seuraavan kuukausimaksun alkamista.

Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa tai irtisanoa terveyssyistä tai muista pakottavista tai painavista syistä, kuten muutto toiselle paikkakunnalle. Kaikissa em. tapauksissa asiakas tekee ilmoituksen sähköpostitse ja liittää viestiin todistuksen syystä (esim. lääkärintodistus/todistus osoitteenmuutoksesta). Jokainen jäsenehtojen vastaisesti tehty asiakkuuden keskeytys/tauotus/muutos käsitellään aina tapauskohtaisesti.


5. Tauotus

12 kuukauden määräaikaisen jäsenyyden voi tauottaa veloituksetta 6 viikoksi määräaikaisuuden aikana. Oikeutta lisätaukoihin ei ole. Tauon aikana jäsenellä ei ole kulkuoikeutta OCR Factorylle, eikä hän voi varata ryhmäliikuntatunteja. Ilmoitus tauosta on toimitettava OCR Factorylle viimeistään 14 päivää ennen seuraavan jäsenkuukauden alkua. Taukoja ei hyvitetä kuukausimaksussa, vaan ne lisätään ilmaisena treeniaikana määräaikaisen jäsenyyden perään.

6 kuukauden määräaikaisen jäsenyyden voi tauottaa veloituksetta 4 viikoksi määräaikaisuuden aikana. Oikeutta lisätaukoihin ei ole. Tauon aikana jäsenellä ei ole kulkuoikeutta OCR Factorylle, eikä hän voi varata ryhmäliikuntatunteja. Ilmoitus tauosta on toimitettava OCR Factorylle viimeistään 14 päivää ennen seuraavan jäsenkuukauden alkua. Taukoja ei hyvitetä kuukausimaksussa, vaan ne lisätään ilmaisena treeniaikana määräaikaisen jäsenyyden perään.

3 kuukauden jäsenyyden voi tauottaa 15€/tauko (riippumatta tauon pituudesta) maksusta enintään 4 viikon ajaksi per määräaikainen jakso. Ilmaisia tauotusviikkoja tähän jäsenyystyyppiin ei kuulu. Tauon aikana jäsenellä ei ole kulkuoikeutta OCR Factorylle, eikä hän voi varata ryhmäliikuntatunteja. Ilmoitus tauosta on toimitettava OCR Factorylle viimeistään 14 päivää ennen seuraavan jäsenkuukauden alkua. Taukoja ei hyvitetä kuukausimaksussa, vaan ne lisätään ilmaisena treeniaikana määräaikaisen jäsenyyden perään.

1 kuukauden määräaikaista jäsenyyttä ei ole mahdollista tauottaa määräaikaisen jakson aikana. Mahdolisuus kuitenkin tauotukseen aina määräaikaisten kuukausien välillä ilman että kuukausijäsenyyttä tarvitsee irtisanoa.


Toistaiseksi voimassaoleva arkijäsenyys kuukauden irtisanomisajalla on mahdollista tauottaa 4 viikon ajaksi per vuosi.


6. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla ja/tai ostamalla ja maksamalla asiakkuuden/palvelun OCR Factory Oy:n verkkokaupassa asiakas hyväksyy sen, että OCR Factory voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista asiakkaan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa kieltää OCR Factoryn markkinointiviestien lähettämisen. Asiakas hyväksyy sen, että OCR Factory tai samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä asiakasta koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä jäsenen käyttämiä OCR Factory Oy:n palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa asiakasta OCR Factoryn kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että OCR Factory voi tallentaa asiakkaan harjoitushistoriaa. Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset. OCR Factoryn henkilörekisteriä koskeva rekisteriseloste on nähtävillä OCR Factoryn Internet-sivuilla www.ocrfactory.fi sekä itse keskuksessa. Edellä esitetty asiakkaan suostumus häntä koskevien tietojen (mukaan lukien harjoitushistoria) tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen OCR Factoryn markkinoinnissa on voimassa asiakassopimuksen voimassaoloajan sekä kaksitoista (12) kuukautta asiakassopimuksen päättymisen jälkeen, elleivät osapuolet muuta sovi.


7. Irtisanominen

Asiakkuuden irtisanominen tapahtuu sähköpostitse ja OCR Factoryn edustaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi vastaamalla sähköpostiviestiin. OCR Factory myy määräaikaisia jäsenyyksiä. Jäsenyyttä ei ole mahdollista irtisanoa kesken määräaikaisuutta ilman painavaa syytä. Katso sopimuksen kohta nro 4. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja,ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla.


8. Palvelumaksut voidaan laskuttaa sähköpostitse tai e-laskuna. Jatkuvien määräaikaisten palvelusopimusten kuukausimaksu laskutetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa. Ensimmäisen kuukauden maksu maksetaan OCR Factoryn verkkokaupassa asiakkaan verkkopankilla, jolloin maksu veloitetaan asiakkaan tililtä välittömästi. Verkkokaupassa ensimmäisen kuukauden maksutavaksi on mahdollista valita myös lasku. Tällöin lasku ensimmäisestä kuukaudesta veloitetaan laskulla, jossa on 2 viikkoa maksuaikaa. Paikan päällä lunastetun asiakkuuden ensimmäisen kuukauden kuntoilumaksu maksetaan paikan päällä liittymisen yhteydessä. Mikäli jäsenmaksun laskua ei makseta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle muistutuslasku, johon lisätään maksumuistutuslisä 5 euroa. Jatkossa lasku jäsenyydestä lähtee automaattisesti asiakkaan sähköpostiin kuukausittain, ellei asiaskas itse muuta laskutapaa omassa verkkopankissaan e-laskuksi. Suosittelemme e-laskun käyttöönottoa niin laskuja ei tarvitse muistaa kaivaa sähköpostista joka kuukausi. Huomaathan, että jokaisessa laskussa on eri viitenumero eli kuukausimaksua ei ole mahdollista merkitä kuukausittain toistuvaksi maksuksi verkkopankissa.


9. Hinnan muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan. OCR Factory ilmoittaa muutoksista sähköpostitse. Ennalta maksetun määräaikaisen palvelusopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Ennalta maksetun palvelusopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden palvelusopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. OCR Factory Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.


10. Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus OCR Factoryn palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen palvelusopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. OCR Factoryllä on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista. OCR Factory Oy pidättää oikeuden purkaa asiakassopimus kaikenlaisesta väärinkäytöksestä johtuen.


11. Vastuu

Harjoittelun aikaiseen, henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen, säilyttämiseen OCR Factoryn tiloissa, on asiakkaalla mahdollisuus käyttää OCR Factory Oy:n tiloissa olevia lukittavia kaappeja. Asiakas on velvollinen huolehtimaan että kaappi on asianmukaisesti lukittu ja palauttamaan avaimen käytön jälkeen joko asiakapalveluun tai jättämään sen kaapin oveen seuraavaa käyttäjää varten. Mikäli asiakas unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, on OCR Factoryllä oikeus murtaa asiakkaan lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Asiakkaan tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa. Kadonneesta avaimesta OCR Factory Oy veloittaa 20€ (sis. alv).


Kaikki harjoittelu OCR Factoryn tiloissa tapahtuu aina omalla vastuulla. Alaikäisten harjoittelu tiloissa tapahtuu huoltajan vastuulla.
OCR Factory ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista asiakkaan henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. OCR Factory ei vastaa myöskään asiakkaan tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Aikuis- eikä lapsiasiakkaita ole vakuutettu OCR Factoryn toimesta sillon kun onnettomuus tai tapaturma aiheutuu asiakkaan omasta tai toisen asiakkaan käytöksestä tai huolimattomuudesta. Lakisääteinen toiminnanvastuuvakuutus korvaa asiakkaalle aiheutuvat vahingot silloin, kun onnettomuus tai tapaturma on johtunut asiakkaan toiminnasta riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi tukirakennelmien tai kiinnikkeiden pettämisestä.


12. OCR Factory pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. OCR Factory ilmoittaa muutoksista kirjallisesti keskuksen tiloissa ja sosiaalisen median kanavilla. OCR Factory pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää.


13. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa maksutta myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.


Tervetuloa OCR Factorylle!